Arduino Projekten

Sat 16-Jan-21
16:41:10
Cbm-Font

Datum: Sat 10 May 2014
Samenvatting: Het omvormen van een character-Rom inhoud tot de C-notatie van de hexadecimale cijfers ervan.


Om teksten op een Led-paneel te tonen, is een letter-font nodig, die alle letters, cijfers en andere tekens definieerd tot een verzameling punten. Er is een binaire Character-Rom van een cbm64 omgezet in een hexadecimaal bestand (zie projektdeel bin2hex). Deze Rom (4kb groot) bevat 512 tekens, verdeeld in twee helften, de UPPERcase en de Lowercase, die elk weer in tweeën zijn gedeeld, namelijk Gewoon/ Reverse.

{dit is 1 lange regel vanaf teken 0} 3C 66 6E 6E 60 62 3C 00 18 3C 66 7E 66 66 66 00 7C 66 66 7C 66 66 7C 00 3C 66 60 60 60 66 3C 00 ... 0F 0F 0F 0F F0 F0 F0 F0 {t/m teken 12287}

Deze regel in brokjes hakken van 8 bytes

Wat volgt is de hexadecimale notatie in een editor te bewerken tot iets waar de Arduino C-compiler mee om kan gaan EN wat er overzichtelijk eruit ziet. Het moge duidelijk zijn dat deze klus in het kladblok van windows enorm veel werk zal vergen en Word zal vast wat meer truukjes kennen. De door mij gebruikte editor is (de niet gratis) TSE (The Semware Editor, voorheen in DOS bekend als Q-edit). Een pure (DOS-Text, Platte tekst, what-ever de naam is) ASCII-editor, met als extra handigheidjes het werken met (vertikale) kolomen en het gebruiken van (on-the-fly) toetsaanslag-macroos.

Elk teken telt 8 bytes, dus wordt het gehele bestand ingedeeld tot regels van 8 hexadecimale cijfers per regel. Voor deze stap is een macro gebruikt om 8 cijfers verder te cursoren en daar een keiharde <Return> te geven.

3C 66 6E 6E 60 62 3C 00
18 3C 66 7E 66 66 66 00
7C 66 66 7C 66 66 7C 00
3C 66 60 60 60 66 3C 00
teken 4 t/m teken 512
0F 0F 0F 0F F0 F0 F0 F0

Zie noot (1).

Hexadecimaal maken

In C++ dient een hexadecimaal getal genoteerd te worden als "0xAF" en dus werd er overal "0x" voorgezet. Alle getallen worden 1 groot array, dus moeten er ook komma's tussen de getallen komen. Een goede klus voor de kolom-bewerkingen van TSE.

0x3C, 0x66, 0x6E, 0x6E, 0x60, 0x62, 0x3C, 0x00,
0x18, 0x3C, 0x66, 0x7E, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00,
0x7C, 0x66, 0x66, 0x7C, 0x66, 0x66, 0x7C, 0x00,
0x3C, 0x66, 0x60, 0x60, 0x60, 0x66, 0x3C, 0x00,
teken 4 t/m teken 512
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0

Zie noot (1).

Commentaar erbij

Wat commentaar erachter is ook altijd handig. Bijvoorbeeld van het volgnummer en wat voor letter/ teken betreffende regel gaat geven. Ook dit is een klus voor de kolom-bewerkingen.

0x3C, 0x66, 0x6E, 0x6E, 0x60, 0x62, 0x3C, 0x00, // $00 @
0x18, 0x3C, 0x66, 0x7E, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00, // $01 A
0x7C, 0x66, 0x66, 0x7C, 0x66, 0x66, 0x7C, 0x00, // $02 B
0x3C, 0x66, 0x60, 0x60, 0x60, 0x66, 0x3C, 0x00, // $03 C
teken 4 t/m teken 512
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0 // $FF Graf-

Zie noot (1): Een deel had gekund, namelijk het "// $xx" gedeelte.
Zie noot (2): Over "0xAF" en "$AF".

Een array ervan maken

En dan moet alles nog tot 1 groot super array worden gemaakt. Er is bestudeerd naar hoe zo'n font-implementate bij AdaFruit gedaan is en er zijn wat details bij hun afgekeken. Een compleet font-array is namelijk erg groot voor het weinige ram dat de Arduino heeft. De oplossing is dat het font-array in het programma geheugen moet worden gedaan. Dit resulteerd in de zeer uitgebreide definitie met de woorden "static", "const" en "PROGMEM". Er is ook flink wat gepuzzled met hoe dit goed gedaan moet worden, met het volgende als resultaat.

// Cbm64 Font 8x8
static const unsigned char font[] PROGMEM =
{
0x3C, 0x66, 0x6E, 0x6E, 0x60, 0x62, 0x3C, 0x00, // $00 @
0x18, 0x3C, 0x66, 0x7E, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00, // $01 A
0x7C, 0x66, 0x66, 0x7C, 0x66, 0x66, 0x7C, 0x00, // $02 B
0x3C, 0x66, 0x60, 0x60, 0x60, 0x66, 0x3C, 0x00, // $03 C
teken 4 t/m teken 512
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0 // $FF Graf-
};

Geheugen besparen? Reverse letters eruit

Als laatste stap zijn alle Reverse definities uit het array gehaald. Dit bespaart alweer 2048 bytes. Voor het tonen van een char moeten in de bovenop liggende schil wel alle character-punten eerst worden geïnverteerd (XOR met $FF). Deze implementatie zal veel minder geheugen kosten dan de 2048 bytes.

De Font Character nummering vraagt om een ASCII-tabel

Er is een ASCII-tabel in dit font-bestand aangebracht. Deze staat achter de font-definitie. Het doel ervan is om op een eenvoudige manier (en dus met een array) een omzetting te maken van standaard tekst letters naar het juiste character in het font.

Bij een PC komen de numeringen aardig overeen met elkaar. Maar op de Cbm64 komen eerst de hoofdletters, daarna de cijfers en daarna wat grafische tekens. Kleine letters zaten in de tweede helft. De Cb,64 kon ook eenvoudig worden omgeschakeld tussen hoofdletters met grafische tekens en hoofdletters met kleine letters.

De ASCII-tabel "asc2font" lost de omzetting om.

  • Idee: Tweede tabel "ctrl2font" met <Ctrl>-letters. Bij de Cbm64 kan dat worden de linkse grafische tekens op de letter-toetsen. Deze moesten ingevoerd worden terwijl de <C=> ingeduwd is.
  • Idee: Derde tabel "alt2font" met <Alt>-letters. Bij de Cbm64 kan dat worden de rechtse grafische tekens op de letter-toetsen. Deze moesten ingevoerd worden terwijl de <Shift> ingeduwd is.

Hulp-Constanten

Er zijn een aantal extra constanten:

  • "charbytes": Deze geeft het aantal bytes per character aan. Het aantal bytes zou kunnen veranderen met een ander font-type.
  • "fontchars": Deze geeft het totaal aantal tekens aan in deze font. Heeft de Cbm64 in zijn Char-Rom totaal 512 tekens, hier is dit aantal (zonder de Reverse characters) 256 tekens (en dus gehalveerd).
  • "asctablechars": Deze geeft het aantal tekens aan die in de ASCII-tabel staan. 96 tekens betekent dan dat dit een complete 7-bits set is, minus de eerste 32 control-tekens.
  • "asctableshift": Deze geeft aan bij welke ASCII-waarde tabel eigenlijk begint. 32 betekent dat het eerste ASCII-teken in de tabel eigenlijk nummer 32 (=$20) is.
  • Een zelfde duo hulpvariabelen kan meegegeven worden met de tabellen "ctrl2font" en "alt2font". Beiden zouden dan de waarden 32 (= tablechars) en 64 (= tableshift) krijgen.

Noten achteraf:

  • 1) Dit had het Pascal-programma kunnen doen. Deze is echter spartaans geprogrammeerd.
  • 2) In C is de hexadecimale notatie met een "0x" voor het getal. In 6502-Assembly en Pascal is dit met een "$" ervoor. Maar ook gezien is een notatie met een "H" erachter.

Broncode: [1: Cbm-Font]

1: De broncode van Cbm-Font

(Sat 10 May 2014) De character-Rom van een CBM64 staat hier als C-notatie in hexadecimale cijfers.

Deze broncode heeft 405 regels met programma-code.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
Bestandsnaam: cbmfont.c
------------------------------------------------------------------------------
//     ---------------------------------------------------------
//     |  RGBMatrix : Cbm-Font Definitions and ASCII-table     |
//     ---------------------------------------------------------

#ifndef CBMFONT_H
#define CBMFONT_H

// Next 2 lines is needed for PROGMEM and pgm_read_byte_near-function
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>

// Number of bytes per character
#define charbytes   8
// Number of chars in this font
#define fontchars 256
// Cbm64 Font 8x8
static const unsigned char font[ fontchars * charbytes ] PROGMEM =
      { // UPPER-case & Graphics & More Graphics
        0x3C, 0x66, 0x6E, 0x6E, 0x60, 0x62, 0x3C, 0x00,  // $00 @
        0x18, 0x3C, 0x66, 0x7E, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00,  // $01 A
        0x7C, 0x66, 0x66, 0x7C, 0x66, 0x66, 0x7C, 0x00,  // $02 B
        0x3C, 0x66, 0x60, 0x60, 0x60, 0x66, 0x3C, 0x00,  // $03 C
        0x78, 0x6C, 0x66, 0x66, 0x66, 0x6C, 0x78, 0x00,  // $04 D
        0x7E, 0x60, 0x60, 0x78, 0x60, 0x60, 0x7E, 0x00,  // $05 E
        0x7E, 0x60, 0x60, 0x78, 0x60, 0x60, 0x60, 0x00,  // $06 F
        0x3C, 0x66, 0x60, 0x6E, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x00,  // $07 G
        0x66, 0x66, 0x66, 0x7E, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00,  // $08 H
        0x3C, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3C, 0x00,  // $09 I
        0x1E, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x6C, 0x38, 0x00,  // $0A J
        0x66, 0x6C, 0x78, 0x70, 0x78, 0x6C, 0x66, 0x00,  // $0B K
        0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x7E, 0x00,  // $0C L
        0x63, 0x77, 0x7F, 0x6B, 0x63, 0x63, 0x63, 0x00,  // $0D M
        0x66, 0x76, 0x7E, 0x7E, 0x6E, 0x66, 0x66, 0x00,  // $0E N
        0x3C, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x00,  // $0F O

        0x7C, 0x66, 0x66, 0x7C, 0x60, 0x60, 0x60, 0x00,  // $10 P
        0x3C, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x0E, 0x00,  // $11 Q
        0x7C, 0x66, 0x66, 0x7C, 0x78, 0x6C, 0x66, 0x00,  // $12 R
        0x3C, 0x66, 0x60, 0x3C, 0x06, 0x66, 0x3C, 0x00,  // $13 S
        0x7E, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x00,  // $14 T
        0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x00,  // $15 U
        0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x18, 0x00,  // $16 V
        0x63, 0x63, 0x63, 0x6B, 0x7F, 0x77, 0x63, 0x00,  // $17 W
        0x66, 0x66, 0x3C, 0x18, 0x3C, 0x66, 0x66, 0x00,  // $18 X
        0x66, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x18, 0x18, 0x18, 0x00,  // $19 Y
        0x7E, 0x06, 0x0C, 0x18, 0x30, 0x60, 0x7E, 0x00,  // $1A Z
        0x3C, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x3C, 0x00,  // $1B [
        0x0C, 0x12, 0x30, 0x7C, 0x30, 0x62, 0xFC, 0x00,  // $1C Pond
        0x3C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x3C, 0x00,  // $1D ]

        0x00, 0x18, 0x3C, 0x7E, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18,  // $1E Up
        0x00, 0x10, 0x30, 0x7F, 0x7F, 0x30, 0x10, 0x00,  // $1F Left

        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // $20 <Space>
        0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00,  // $21 !
        0x66, 0x66, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // $22 "
        0x66, 0x66, 0xFF, 0x66, 0xFF, 0x66, 0x66, 0x00,  // $23 #
        0x18, 0x3E, 0x60, 0x3C, 0x06, 0x7C, 0x18, 0x00,  // $24 $
        0x62, 0x66, 0x0C, 0x18, 0x30, 0x66, 0x46, 0x00,  // $25 %
        0x3C, 0x66, 0x3C, 0x38, 0x67, 0x66, 0x3F, 0x00,  // $26 &
        0x06, 0x0C, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // $27 '
        0x0C, 0x18, 0x30, 0x30, 0x30, 0x18, 0x0C, 0x00,  // $28 (
        0x30, 0x18, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x18, 0x30, 0x00,  // $29 )

        0x00, 0x66, 0x3C, 0xFF, 0x3C, 0x66, 0x00, 0x00,  // $2A *
        0x00, 0x18, 0x18, 0x7E, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00,  // $2B +
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x30,  // $2C ,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // $2D -
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00,  // $2E .
        0x00, 0x03, 0x06, 0x0C, 0x18, 0x30, 0x60, 0x00,  // $2F /

        0x3C, 0x66, 0x6E, 0x76, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x00,  // $30 0
        0x18, 0x18, 0x38, 0x18, 0x18, 0x18, 0x7E, 0x00,  // $31 1
        0x3C, 0x66, 0x06, 0x0C, 0x30, 0x60, 0x7E, 0x00,  // $32 2
        0x3C, 0x66, 0x06, 0x1C, 0x06, 0x66, 0x3C, 0x00,  // $33 3
        0x06, 0x0E, 0x1E, 0x66, 0x7F, 0x06, 0x06, 0x00,  // $34 4
        0x7E, 0x60, 0x7C, 0x06, 0x06, 0x66, 0x3C, 0x00,  // $35 5
        0x3C, 0x66, 0x60, 0x7C, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x00,  // $36 6
        0x7E, 0x66, 0x0C, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x00,  // $37 7
        0x3C, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x00,  // $38 8
        0x3C, 0x66, 0x66, 0x3E, 0x06, 0x66, 0x3C, 0x00,  // $39 9
        0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00,  // $3A :
        0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x30,  // $3B ;
        0x0E, 0x18, 0x30, 0x60, 0x30, 0x18, 0x0E, 0x00,  // $3C <
        0x00, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00,  // $3D =
        0x70, 0x18, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x18, 0x70, 0x00,  // $3E >
        0x3C, 0x66, 0x06, 0x0C, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00,  // $3F ?

        0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00,  // $40 Graf-Hori
        0x08, 0x1C, 0x3E, 0x7F, 0x7F, 0x1C, 0x3E, 0x00,  // $41 Graf-A
        0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18,  // $42 Graf-B
        0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00,  // $43 Graf-C
        0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // $44 Graf-D
        0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // $45 Graf-E
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,  // $46 Graf-F
        0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30,  // $47 Graf-G
        0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C,  // $48 Graf-H
        0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xF0, 0x38, 0x18, 0x18,  // $49 Graf-I
        0x18, 0x18, 0x1C, 0x0F, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,  // $4A Graf-J
        0x18, 0x18, 0x38, 0xF0, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00,  // $4B Graf-K
        0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xFF, 0xFF,  // $4C Graf-L
        0xC0, 0xE0, 0x70, 0x38, 0x1C, 0x0E, 0x07, 0x03,  // $4D Graf-M
        0x03, 0x07, 0x0E, 0x1C, 0x38, 0x70, 0xE0, 0xC0,  // $4E Graf-N
        0xFF, 0xFF, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0,  // $4F Graf-O

        0xFF, 0xFF, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,  // $50 Graf-P
        0x00, 0x3C, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x3C, 0x00,  // $51 Graf-Q
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00,  // $52 Graf-R
        0x36, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x3E, 0x1C, 0x08, 0x00,  // $53 Graf-S
        0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60,  // $54 Graf-T
        0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x1C, 0x18, 0x18,  // $55 Graf-U
        0xC3, 0xE7, 0x7E, 0x3C, 0x3C, 0x7E, 0xE7, 0xC3,  // $56 Graf-V
        0x00, 0x3C, 0x7E, 0x66, 0x66, 0x7E, 0x3C, 0x00,  // $57 Graf-W
        0x18, 0x18, 0x66, 0x66, 0x18, 0x18, 0x3C, 0x00,  // $58 Graf-X
        0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06,  // $59 Graf-Y
        0x08, 0x1C, 0x3E, 0x7F, 0x3E, 0x1C, 0x08, 0x00,  // $5A Graf-Z
        0x18, 0x18, 0x18, 0xFF, 0xFF, 0x18, 0x18, 0x18,  // $5B Graf-+
        0xC0, 0xC0, 0x30, 0x30, 0xC0, 0xC0, 0x30, 0x30,  // $5C Graf-
        0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18,  // $5D Graf-
        0x00, 0x00, 0x03, 0x3E, 0x76, 0x36, 0x36, 0x00,  // $5E Pi
        0xFF, 0x7F, 0x3F, 0x1F, 0x0F, 0x07, 0x03, 0x01,  // $5F Graf-

        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // $60 Space
        0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0,  // $61 Graf-
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,  // $62 Graf-
        0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // $63 Graf-
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF,  // $64 Graf-
        0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0,  // $65 Graf-
        0xCC, 0xCC, 0x33, 0x33, 0xCC, 0xCC, 0x33, 0x33,  // $66 Graf-
        0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,  // $67 Graf-
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xCC, 0xCC, 0x33, 0x33,  // $68 Graf-
        0xFF, 0xFE, 0xFC, 0xF8, 0xF0, 0xE0, 0xC0, 0x80,  // $69 Graf-
        0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,  // $6A Graf-
        0x18, 0x18, 0x18, 0x1F, 0x1F, 0x18, 0x18, 0x18,  // $6B Graf-
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,  // $6C Graf-
        0x18, 0x18, 0x18, 0x1F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00,  // $6D Graf-
        0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0xF8, 0x18, 0x18, 0x18,  // $6E Graf-
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF,  // $6F Graf-

        0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x18, 0x18, 0x18,  // $70 Graf-
        0x18, 0x18, 0x18, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00,  // $71 Graf-
        0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x18, 0x18, 0x18,  // $72 Graf-
        0x18, 0x18, 0x18, 0xF8, 0xF8, 0x18, 0x18, 0x18,  // $73 Graf-
        0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0,  // $74 Graf-
        0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0,  // $75 Graf-
        0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07,  // $76 Graf-
        0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // $77 Graf-
        0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // $78 Graf-
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF,  // $79 Graf-
        0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0xFF, 0xFF,  // $7A Graf-
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0,  // $7B Graf-
        0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // $7C Graf-
        0x18, 0x18, 0x18, 0xF8, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00,  // $7D Graf-
        0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // $7E Graf-
        0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,  // $7F Graf-

        // Lower-case & UPPER-case & Graphics
        0x3C, 0x66, 0x6E, 0x6E, 0x60, 0x62, 0x3C, 0x00,  // $80 @
        0x00, 0x00, 0x3C, 0x06, 0x3E, 0x66, 0x3E, 0x00,  // $81 a
        0x00, 0x60, 0x60, 0x7C, 0x66, 0x66, 0x7C, 0x00,  // $82 b
        0x00, 0x00, 0x3C, 0x60, 0x60, 0x60, 0x3C, 0x00,  // $83 c
        0x00, 0x06, 0x06, 0x3E, 0x66, 0x66, 0x3E, 0x00,  // $84 d
        0x00, 0x00, 0x3C, 0x66, 0x7E, 0x60, 0x3C, 0x00,  // $85 e
        0x00, 0x0E, 0x18, 0x3E, 0x18, 0x18, 0x18, 0x00,  // $86 f
        0x00, 0x00, 0x3E, 0x66, 0x66, 0x3E, 0x06, 0x7C,  // $87 g
        0x00, 0x60, 0x60, 0x7C, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00,  // $88 h
        0x00, 0x18, 0x00, 0x38, 0x18, 0x18, 0x3C, 0x00,  // $89 i
        0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x3C,  // $8A j
        0x00, 0x60, 0x60, 0x6C, 0x78, 0x6C, 0x66, 0x00,  // $8B k
        0x00, 0x38, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3C, 0x00,  // $8C l
        0x00, 0x00, 0x66, 0x7F, 0x7F, 0x6B, 0x63, 0x00,  // $8D m
        0x00, 0x00, 0x7C, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00,  // $8E n
        0x00, 0x00, 0x3C, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x00,  // $8F o

        0x00, 0x00, 0x7C, 0x66, 0x66, 0x7C, 0x60, 0x60,  // $90 p
        0x00, 0x00, 0x3E, 0x66, 0x66, 0x3E, 0x06, 0x06,  // $91 q
        0x00, 0x00, 0x7C, 0x66, 0x60, 0x60, 0x60, 0x00,  // $92 r
        0x00, 0x00, 0x3E, 0x60, 0x3C, 0x06, 0x7C, 0x00,  // $93 s
        0x00, 0x18, 0x7E, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0E, 0x00,  // $94 t
        0x00, 0x00, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3E, 0x00,  // $95 u
        0x00, 0x00, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x18, 0x00,  // $96 v
        0x00, 0x00, 0x63, 0x6B, 0x7F, 0x3E, 0x36, 0x00,  // $97 w
        0x00, 0x00, 0x66, 0x3C, 0x18, 0x3C, 0x66, 0x00,  // $98 x
        0x00, 0x00, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3E, 0x0C, 0x78,  // $99 y
        0x00, 0x00, 0x7E, 0x0C, 0x18, 0x30, 0x7E, 0x00,  // $9A z
        0x3C, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x3C, 0x00,  // $9B [
        0x0C, 0x12, 0x30, 0x7C, 0x30, 0x62, 0xFC, 0x00,  // $9C Pond
        0x3C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x3C, 0x00,  // $9D ]

        0x00, 0x18, 0x3C, 0x7E, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18,  // $9E Up
        0x00, 0x10, 0x30, 0x7F, 0x7F, 0x30, 0x10, 0x00,  // $9F Left

        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // $A0 <Space>
        0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00,  // $A1 !
        0x66, 0x66, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // $A2 "
        0x66, 0x66, 0xFF, 0x66, 0xFF, 0x66, 0x66, 0x00,  // $A3 #
        0x18, 0x3E, 0x60, 0x3C, 0x06, 0x7C, 0x18, 0x00,  // $A4 $
        0x62, 0x66, 0x0C, 0x18, 0x30, 0x66, 0x46, 0x00,  // $A5 %
        0x3C, 0x66, 0x3C, 0x38, 0x67, 0x66, 0x3F, 0x00,  // $A6 &
        0x06, 0x0C, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // $A7 '
        0x0C, 0x18, 0x30, 0x30, 0x30, 0x18, 0x0C, 0x00,  // $A8 (
        0x30, 0x18, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x18, 0x30, 0x00,  // $A9 )

        0x00, 0x66, 0x3C, 0xFF, 0x3C, 0x66, 0x00, 0x00,  // $AA *
        0x00, 0x18, 0x18, 0x7E, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00,  // $AB +
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x30,  // $AC ,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // $AD -
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00,  // $AE .
        0x00, 0x03, 0x06, 0x0C, 0x18, 0x30, 0x60, 0x00,  // $AF /

        0x3C, 0x66, 0x6E, 0x76, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x00,  // $B0 0
        0x18, 0x18, 0x38, 0x18, 0x18, 0x18, 0x7E, 0x00,  // $B1 1
        0x3C, 0x66, 0x06, 0x0C, 0x30, 0x60, 0x7E, 0x00,  // $B2 2
        0x3C, 0x66, 0x06, 0x1C, 0x06, 0x66, 0x3C, 0x00,  // $B3 3
        0x06, 0x0E, 0x1E, 0x66, 0x7F, 0x06, 0x06, 0x00,  // $B4 4
        0x7E, 0x60, 0x7C, 0x06, 0x06, 0x66, 0x3C, 0x00,  // $B5 5
        0x3C, 0x66, 0x60, 0x7C, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x00,  // $B6 6
        0x7E, 0x66, 0x0C, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x00,  // $B7 7
        0x3C, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x00,  // $B8 8
        0x3C, 0x66, 0x66, 0x3E, 0x06, 0x66, 0x3C, 0x00,  // $B9 9
        0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00,  // $BA :
        0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x30,  // $BB ;
        0x0E, 0x18, 0x30, 0x60, 0x30, 0x18, 0x0E, 0x00,  // $BC <
        0x00, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00,  // $BD =
        0x70, 0x18, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x18, 0x70, 0x00,  // $BE >
        0x3C, 0x66, 0x06, 0x0C, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00,  // $BF ?

        0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00,  // $C0 Graf-Hori
        0x18, 0x3C, 0x66, 0x7E, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00,  // $C1 A
        0x7C, 0x66, 0x66, 0x7C, 0x66, 0x66, 0x7C, 0x00,  // $C2 B
        0x3C, 0x66, 0x60, 0x60, 0x60, 0x66, 0x3C, 0x00,  // $C3 C
        0x78, 0x6C, 0x66, 0x66, 0x66, 0x6C, 0x78, 0x00,  // $C4 D
        0x7E, 0x60, 0x60, 0x78, 0x60, 0x60, 0x7E, 0x00,  // $C5 E
        0x7E, 0x60, 0x60, 0x78, 0x60, 0x60, 0x60, 0x00,  // $C6 F
        0x3C, 0x66, 0x60, 0x6E, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x00,  // $C7 G
        0x66, 0x66, 0x66, 0x7E, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00,  // $C8 H
        0x3C, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3C, 0x00,  // $C9 I
        0x1E, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x6C, 0x38, 0x00,  // $CA J
        0x66, 0x6C, 0x78, 0x70, 0x78, 0x6C, 0x66, 0x00,  // $CB K
        0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x7E, 0x00,  // $CC L
        0x63, 0x77, 0x7F, 0x6B, 0x63, 0x63, 0x63, 0x00,  // $CD M
        0x66, 0x76, 0x7E, 0x7E, 0x6E, 0x66, 0x66, 0x00,  // $CE N
        0x3C, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x00,  // $CF O

        0x7C, 0x66, 0x66, 0x7C, 0x60, 0x60, 0x60, 0x00,  // $D0 P
        0x3C, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x0E, 0x00,  // $D1 Q
        0x7C, 0x66, 0x66, 0x7C, 0x78, 0x6C, 0x66, 0x00,  // $D2 R
        0x3C, 0x66, 0x60, 0x3C, 0x06, 0x66, 0x3C, 0x00,  // $D3 S
        0x7E, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x00,  // $D4 T
        0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x00,  // $D5 U
        0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x18, 0x00,  // $D6 V
        0x63, 0x63, 0x63, 0x6B, 0x7F, 0x77, 0x63, 0x00,  // $D7 W
        0x66, 0x66, 0x3C, 0x18, 0x3C, 0x66, 0x66, 0x00,  // $D8 X
        0x66, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x18, 0x18, 0x18, 0x00,  // $D9 Y
        0x7E, 0x06, 0x0C, 0x18, 0x30, 0x60, 0x7E, 0x00,  // $DA Z
        0x18, 0x18, 0x18, 0xFF, 0xFF, 0x18, 0x18, 0x18,  // $DB Graf-+
        0xC0, 0xC0, 0x30, 0x30, 0xC0, 0xC0, 0x30, 0x30,  // $DC Graf-
        0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18,  // $DD Graf-
        0x33, 0x33, 0xCC, 0xCC, 0x33, 0x33, 0xCC, 0xCC,  // $DE Pi
        0x33, 0x99, 0xCC, 0x66, 0x33, 0x99, 0xCC, 0x66,  // $DF Graf-

        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // $E0 Space
        0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0,  // $E1 Graf-
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,  // $E2 Graf-
        0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // $E3 Graf-
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF,  // $E4 Graf-
        0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0,  // $E5 Graf-
        0xCC, 0xCC, 0x33, 0x33, 0xCC, 0xCC, 0x33, 0x33,  // $E6 Graf-
        0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,  // $E7 Graf-
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xCC, 0xCC, 0x33, 0x33,  // $E8 Graf-
        0xCC, 0x99, 0x33, 0x66, 0xCC, 0x99, 0x33, 0x66,  // $E9 Graf-
        0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,  // $EA Graf-
        0x18, 0x18, 0x18, 0x1F, 0x1F, 0x18, 0x18, 0x18,  // $EB Graf-
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,  // $EC Graf-
        0x18, 0x18, 0x18, 0x1F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00,  // $ED Graf-
        0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0xF8, 0x18, 0x18, 0x18,  // $EE Graf-
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF,  // $EF Graf-

        0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x18, 0x18, 0x18,  // $F0 Graf-
        0x18, 0x18, 0x18, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00,  // $F1 Graf-
        0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x18, 0x18, 0x18,  // $F2 Graf-
        0x18, 0x18, 0x18, 0xF8, 0xF8, 0x18, 0x18, 0x18,  // $F3 Graf-
        0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0,  // $F4 Graf-
        0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0,  // $F5 Graf-
        0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07,  // $F6 Graf-
        0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // $F7 Graf-
        0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // $F8 Graf-
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF,  // $F9 Graf-
        0x01, 0x03, 0x06, 0x6C, 0x78, 0x70, 0x60, 0x00,  // $FA Graf-
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0,  // $FB Graf-
        0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // $FC Graf-
        0x18, 0x18, 0x18, 0xF8, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00,  // $FD Graf-
        0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // $FE Graf-
        0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,  // $FF Graf-
      };

//--------[ ASCII-table to get the right font-char ]---------------------------

// Number of chars in this table
#define asctablechars 96
// Number to add for first char
#define asctableshift 32
static const unsigned char asc2font[ 96 ] PROGMEM =
      { // Charnr = [ASCII]
         0x20, // $20  <Space>
         0x21, // $21  !
         0x22, // $22  "
         0x23, // $23  #
         0x24, // $24  $
         0x25, // $25  %
         0x26, // $26  &
         0x27, // $27  '
         0x28, // $28  (
         0x29, // $29  )

         0x2A, // $2A  *
         0x2B, // $2B  +
         0x2C, // $2C  ,
         0x2D, // $2D  -
         0x2E, // $2E  .
         0x2F, // $2F  /

         0x30, // $30  0
         0x31, // $31  1
         0x32, // $32  2
         0x33, // $33  3
         0x34, // $34  4
         0x35, // $35  5
         0x36, // $36  6
         0x37, // $37  7
         0x38, // $38  8
         0x39, // $39  9
         0x3A, // $3A  :
         0x3B, // $3B  ;
         0x3C, // $3C  <
         0x3D, // $3D  =
         0x3E, // $3E  >
         0x3F, // $3F  ?

         0x00, // $40  @
         0x01, // $41  A
         0x02, // $42  B
         0x03, // $43  C
         0x04, // $44  D
         0x05, // $45  E
         0x06, // $46  F
         0x07, // $47  G
         0x08, // $48  H
         0x09, // $49  I
         0x0A, // $4A  J
         0x0B, // $4B  K
         0x0C, // $4C  L
         0x0D, // $4D  M
         0x0E, // $4E  N
         0x0F, // $4F  O

         0x10, // $50  P
         0x11, // $51  Q
         0x12, // $52  R
         0x13, // $53  S
         0x14, // $54  T
         0x15, // $55  U
         0x16, // $56  V
         0x17, // $57  W
         0x18, // $58  X
         0x19, // $59  Y
         0x1A, // $5A  Z
         0x1B, // $5B  [
         0x1C, // $5C  \   Pond
         0x1D, // $5D  ]

         0x1E, // $5E  ^   Up
         0x1F, // $5F  _   Left

         0x80, // $60  `   @
         0x81, // $61  a
         0x82, // $62  b
         0x83, // $63  c
         0x84, // $64  d
         0x85, // $65  e
         0x86, // $66  f
         0x87, // $67  g
         0x88, // $68  h
         0x89, // $69  i
         0x8A, // $6A  j
         0x8B, // $6B  k
         0x8C, // $6C  l
         0x8D, // $6D  m
         0x8E, // $6E  n
         0x8F, // $6F  o

         0x90, // $70  p
         0x91, // $71  q
         0x92, // $72  r
         0x93, // $73  s
         0x94, // $74  t
         0x95, // $75  u
         0x96, // $76  v
         0x97, // $77  w
         0x98, // $78  x
         0x99, // $79  y
         0x9A, // $7A  z
         0x9B, // $7B  {   [
         0x9C, // $7C  |   Pond
         0x9D, // $7D  }   ]

         0x9E, // $7E  ~   Up
         0x20, // $7F      Left
      };


Broncode: [1: Cbm-Font] 

Afbeeldingen

cbmfont_1.jpg
1/7: cbmfont_1.jpg.
cbmfont_2.jpg
2/7: cbmfont_2.jpg.
cbmfont_3.jpg
3/7: cbmfont_3.jpg.
cbmfont_4.jpg
4/7: cbmfont_4.jpg.
cbmfont_5.jpg
5/7: cbmfont_5.jpg.
cbmfont_6.jpg
6/7: cbmfont_6.jpg.
cbmfont_7.jpg
7/7: cbmfont_7.jpg.