Arduino Projekten

Sat 16-Jan-21
16:39:21
KerstLicht

Datum: Thu 20 December 2018
Samenvatting: Een 4-kanaals Looplicht voor Kerstverlichting, met 2-staps Timer.


Al een paar jaar heb ik een dennestruik in de tuin staan en doe ik daar lichtjes in. Dit zijn van die standaard lichtsnoeren die op batterijen werken en die een timer in zich hebben. De lichtjes worden aangestuurd vanuit een kastje, waar de electronica in zit en waar de batterijen in gaan (bij mijn snoeren zijn dat 3 AA batterijen per snoer). En ik heb twee van die lichtsnoeren in de struik hangen. Ondertussen zijn de nadelen, die ik in die lichtsnoeren zie, groter dan het gemak die ik erin zag, zoals:
 • De manier waarop de batterijen erin gedaan moeten worden. Dit gaat met schroefjes en na enkele jaren raak je ze kwijt (ze vallen en je vind ze niet meer terug in de tuin-aarde).
 • Het timer-systeem op zich werkt wel leuk, het kent maar 1 periode (van 6 uren lang) van activiteit. Daarna gaat het lichtsnoer uit en 18 uur later wordt het weer aktief. Dit wordt elke 24-uur herhaald.
 • De timer-cyclus wordt pas gestart wanneer je op de startknop duwt.
 • Het minst wegend nadeel is dat ik ze altijd in plastic zakjes doe, om weersinvloeden (regen, sneeuw) zo weinig mogelijk invloed erop te hebben. Maar ... het weer slaat wel toe in de besturingen (o.a. de schroefjes worden roestig).
 • PLUS als de batterijen leeg zijn, moeten de kastjes weer worden opengeschroefd, om de batterijen te verversen. Daarna moeten de timers weer opnieuw worden geactiveerd.

Batterijen eruit, Netvoeding "erin".

Tegenwoordig zijn er van die adapters (3V en 4.5V) te koop, met opvulstukjes, die in de plaats van de batterijen gaan. Maar de praktijk leert dat de tussenliggende kabel tussen de adapter en de opvulstukken te kort is voor naar de tuin. De oplossing die ik zag, was het verlengen van de kabel.

En dan kom je erachter dat de kabel zelf te dun is om de twee lichtsnoeren van voldoende energie te voldoen. Ik kan 1 lichtsnoer aan laten gaan, maar zodra ik het tweede lichtsnoer activeer, gaat er zoveel stroom door de kabel heen, dat de spanningsval over de kabel te groot wordt om beide lichtsnoeren voldoende spanning te kunnen geven. Resultaat: de beide lichtsnoeren gaan uit - of te wel, dit werkt niet.

Volgende oplossing was een losse tuin-transformator (12V) en deze via een lange kabel naar een losse 5V-stabilisator te laten gaan. De trafo gaat binnenshuis in het stopkontakt, de 5V stabilisator komt bij de lichtsnoeren in de buurt te hangen.

Op zich voldoet deze oplossing wel, MAAR er zit iets niet lekker in het geheel. Een paar dagen doen de timers het goed en opeens worden ze niet meer geactiveerd. En dan moet je weer naar buiten om op het knopje van de aanstuurkastjes te drukken.

Of te wel, ook dit idee werkt niet.

Een eigen aansturing maken.

Dan komt de volgende oplossing. Zelf een aansturing bouwen - bijvoorbeeld met een Arduino. Hiermee kan ik dan meteen enkele andere nadelen van de eerder gekochte lichtsnoeren oplossen.

Zodra de Arduino van stroom wordt voorzien, wordt deze meteen geaktiveerd. Als er dan een timer-storing zou zijn, is het voldoende om de stroom er even af te halen en weer op te zetten ... En de boel knippert weer.

De aktiviteits-periode.

Hebben de gekochte lichtsnoeren maar 1 aktiviteitsperiode, nu bouw ik er twee in. Want wanneer zijn de lichtjes aan? Bij de gekochte snoeren is dat op het moment dat je op het knopje duwt, meestal rond 16:30hr wanneer de duisternis eind van de middag invalt. 6 uur later, rond 22:30hr zijn ze weer donker. Ga je de volgende ochtend weg, dan is de boel ook donker. Dus worden er 2 periodes van aktiviteit mee programmeren.

Het aantal kanalen aan lichtjes.

Mijn lichtsnoeren hebben maar 2 kanalen aan lichtjes, terwijl er vroeger systemen waren met 4 kanalen. Met tegenwoordig de miniarisatie in allerlei micro besturingen, zijn er te weinig pinnen om meer dan 2 kanalen aan te sluiten. Ik programmeer er 4 kanalen op. In de toekomst moet dit uit te breiden zijn naar 8 kanalen. Er zitten pinnen zat op, op de Arduino.

En dan de lichtjes zelf. Een idee is om zelf alle Leds in snoeren te solderen. Een klus dat veel werk is en waarbij alle Led-solderingen spatwater-dicht moeten worden gemaakt.

Echter vooral vlak voor (en na) de kerstdagen wordt kerstverlichting met grote kortingen verkocht (tot 35%). De winkeliers willen toch van de handel af. Wat is er dan makkelijker om in die periode 4 lichtsnoeren te kopen (gevoed door batterijen (plus eventueel een timer)) en dan het batterij gedeelte af te knippen. Via een transistor (of een MosFet) moeten de nieuwe lichtsnoeren aan te sturen zijn met een Arduino. En TaRaaa, een eigen lichtsnoer is gemaakt.

Weersinvloeden.

Alleen met een goede behuizing en (siliconen)kit moet de boel aardig (spat)water dicht te maken zijn. Dan zijn er vast nog plastic zakjes nodig, maar dan moet het ook werken vanuit een adapter (of tuin-trafo).

Het programma - De Eisen.

In het kort zijn de eisen dus:

 • 4 lichtkanalen - dus 4 losse LedSnoeren.
 • Timer-funktie met 2 periodes van activiteit.
 • Een Patronen-deel die gemakkelijk is uit te breiden.

Er is begonnen met een eenvoudig looplicht. 4 keer 2 Leds in serie, die keurig in een rijtje staan van [12341234]. Dit rijtje werd eerst als binaire teller aangestuurd. Je moet ergens mee beginnen.

Het Programma - De Timer.

Daarna werd de timer geprogrammeerd. De Arduino heeft een (zogenoemde) timer in zich, die op vaste tijdstippen een interrupt kan geven. Om het eenvoudig te houden, is gekozen om elke seconde een interrupt te laten geven. Via de interrupt-routine wordt software-matig een teller opgehoogd - er worden dus secondes geteld.

De Arduino werkt zelf op een frequentie van 16MHz. Door de voor-deler (pre-scaler) op 1024 te zetten (%101 in het register TCCR1B, op de bitjes CS12, CS11 en CS10)) en de teller-startwaarde op "15625" (OCR1A) (met de functie InitIrq()), worden de interrupts keurig met 1 Hz opgewekt.

In de loop van dit project heeft de Seconde-Teller enkele constantes gekregen om de boel te initialiseren en te regelen. De Teller houdt secondes bij, dus alle constantes moeten ook in secondes worden opgegeven. In plaats van constantes om te rekenen naar secondes, wordt in het programma het aantal uren opgegeven vermenigvuldigd met 3600 (het aantal secondes in een uur). Deze vermenigvuldigingen zijn boven in het programma duidelijk te zien. De constante-benamingen zijn:

 1. TimerSecondes: Dit is de eigenlijke seconde-teller.
 2. TimerInit: Deze waarde wordt in de Teller geladen op het moment van aanzetten. In het programma staat deze op 16*3600, of te wel we doen net alsof hij om 16:00hr begint.
 3. TimerStart: Deze heeft de waarde 0 (hoe kan dat ook anders) en deze waarde wordt in de Teller geladen op het moment dat hij het maximum bereikt.
 4. TimerReset: Zodra de Teller deze waarde bereikt, wordt hij terug gezet naar de Start-waarde van 0. De Reset-waarde is 24*3600, of te wel 24-uren aan secondes.
 5. TimerTrig1 .. TimerTrig4: Dit betreft 4 afzonderlijke Trigger waardes, die elk op een "tijdstip" staan. In het eerste programma zijn dit de waardes (1) 5*3600 = Aan, (2) 9*3600 = Uit, (3) 16*3600 = Aan en (4) 23*3600 = Uit. De uur-waardes zijn er nu eenvoudig uit te halen.

Als voorlopige extra laat ik de Teller gaan naar de 16-Leds die ik op de voorkant van mijn Arduino experimenteer-kastje heb zitten. Eerst in Binair-formaat, maar nu als Bcd laat ik hier de inhoud van de Teller zien in Uren en Minuten (met de functies Timer2Bcd() en ShiftLeds()) (zie schema, linker helft).

Voor test-doeleindes kan ik de interrupt-frequentie verhogen door een extra deling op de teller-startwaarde (OCR1A) te verrichten. Dit verklaart de deling in de regel "15625 / 1".

Het Programma - Aktiviteit-periode.

Door de Teller-waarde te vergelijken met de 4 Trigger-waardes, is vast te stellen of het Looplicht aktief moet zijn, of niet. Een meervoudige If-Then-Else Statement gaat deze toestand af in de functie CheckActive(). Hierbij is het wel zaak dat de laagste Trigger variabele ook echt de laagste waarde heeft.

Als extra wordt de ingebouwde Led op Pin 13 gebruikt om de toestand van de activiteit aan te geven. Aktief is Aan, Niet-Aktief is Uit. Op mijn experimenteer-kastje heb ik ook de grote blauwe Led op deze Pin 13 gezet.

Het Programma - De Lampen, c.q. LedSnoeren.

De pinnen die de Lampen/ LedSnoeren moeten aansturen, worden door de functie LampOutput() bediend. 4 losse If-Then statements testen de afzonderlijne bits en sturen hiermee de 4 losse pinnen aan.

Deze functie is uit te breiden dat er 8 pinnen aangestuurd kunnen worden - en dus 8 kanalen kunnen worden bediend.

Wanneer dan hele LedSnoeren aan elkaar bevestigd zijn, met de Leds keurig achter elkaar, dan ontstaat er echt een heel snoer met de volgorde [12341234123412341234123412341234].

Het Programma - De Patronen in een eigen Library.

Om het programma zelf overzichtelijk te houden, zijn de LoopLicht patronen in een grote Array gezet en in een eigen Library geplaatst, genaamd "Patterns.cpp" en "Pattern.h".

Het array zelf verandert niet qua inhoud, daarom is hier gekozen om het array in het programma geheugen te zetten. Dit is te herkennen aan de term "PROGMEM" in de Library. Een tweede reden hiervoor is ook, dat het programma-geheugen meer plaats heeft (32kB) dan het variabele geheugen (2kB). Een gevolg hiervan is het gebruik van de funktie "pgm_read_byte_near()" in het "loop()" gedeelte van het hoofdprogramma.

Ook is het array een recht-toe recht-aan 2-dimensionaal Array. De patronen hebben allemaal het zelfde aantal stappen en elke regel (in de Library) bevat 1 patroon. Hiermee is al een behoorlijk aantal patronen aan te brengen, zoals:

 • Een Lamp aanzetten en deze echt alle 4 de kanalen af laten gaan. Het echt schuif-register looplicht, binair: [---x] [--x-] [-x--] [x---].
 • De lampen wisselend aan en uit laten gaan, binair: [-x-x] [x-x-] of [xx--] [--xx].
 • Diverse variaties hierop, al of niet met extra pauzes dat alles uit is (binair [----]).

Het Programma - De Init() en de Loop().

De initialisatie zet diverse indexen (Idx) op nul, zet de diverse pinnen op output en initialiseert de interrupt funktie InitIrq().

Na het testen met binaire waardes op de Looplicht-Leds wordt het tijd om de patronen uit een tabel te halen en aar de Leds te sturen. De Loop() zorgt hiervoor, inclusief het controleren of het LoopLicht aktief moet wezen en de vertraging tussen de LoopLicht stappen.

De patronen worden een aantal keren herhaal, voordat er een ander patroon wordt gekozen. Dit kiezen gaat via een Random()-functie ... hoewel het afwachten is hoe Random het Random is. Maar een voorbijganger buiten zal hier vast geen enkele aandacht aan besteden.

Patroon-uitbreiding.

Ondertussen is ook het aantal patronen uitgebreidt tot 24 stuks, inclusief binair tellen en gray-codes - bij elkaar zijn dit (maar) 384 bits. Wat wel prettig is om te weten, is dat er nog zo'n 29-duizend stappen bij kunnen (75 keer zoveel als nu gebruikt wordt). Er is dus ruimte genoeg voor creativiteit.

 • Toekomst idee 1) zou kunnen zijn om patronen van een wisselende lengte te kunnen gebruiken, waarbij een tweede array de indexen kan bevatten waar elk patroon begint (en dus het vorige patroon eindigt). Er zou dan zelfs de woorden "Vrolijk Kerst" in morse geknipperd kunnen worden.

 • Toekomst idee 2) zou kunnen zijn om de patronen in een 16-bits array te zetten, waarbij een tijdsduur ingegeven kan worden. Het aantal patroon-stappen wordt dan ongeveer maximaal 14.000 stuks.

 • Toekomst idee 3) zou kunnen zijn om de patronen in een 32-bits array te zetten, waarbij de bits (per kanaal) een helderheid aangeven om dan de LedSnoeren (bijvoorbeeld) via Binaire Modulatie aan sturen. Dit laatste vereist wel een uitbreiding van de interrupt routine. Het aantal patroon-stappen wordt dan ongeveer maximaal 7.000 stuks.

  De LedSnoer aansturing.

  Om een LedSnoer aan te kunnen sturen, is er eerst onderzoek nodig op het LedSnoer om te weten hoeveel stroom een LedSnoer verbruikt en wat voor spanning er over staat. Op de doos stond niets over knipperen, dus werd het een questie van batterijen erin doen en de multimeter erbij pakken. Het stroomverbruik is (bij 100Leds) 45mA, terwijl er een spanningsval van 2.8V is. Tevens blijkt dat alle Leds in het Snoer parallel staan. Er waren geen derde-draden in het snoer te zien, wat er zou moeten zijn bij serie-schakeling van de Leds.

  Als aansturing is er eerst gedacht om een MosFet te gebruiken om een snoer aan en uit te schakelen. Maar met een stroom van maar 50mA (iets minder) is een standaard TUN (BC547) ook te gebruiken. Weerstanden erom (bij T1 is dat R1 en R2) en testen maar. En het voldoet. Nog iets aanpassen van een weerstand (R2) en dit deel is klaar. Er is zelfs nog een handige controle-Led erbij gekomen (D1).

  En toen bedacht ik me dat er alleen maar een AC-voedingslijn aanwezig was (want het is de tuin-trafo). Dus moet er nog een (brug)gelijkrichter met een afvlak elko op de print komen. Deze moet de Arduino dan rechtstreeks voeden op de adapter konnector.

  Daarna was het zoeken naar een behuizing ... tot ik mij bedacht dat het wellicht in een (buiten-)lasdoos zou passen. Met twee-componenten lijm werden twee schroeven vastgelijmd en (na het uitharden) de Arduino werd er in geschroefd.

  De LedSnoeren Tie-wrappen en aansluiten.

  Dan komt het saaiste gedeelte van dit project. Dat is niet het losknippen van een snoer met de oorspronkelijke besturing geweest, maar het samen binden van de 4 LedSnoeren. Elk snoer is 7.5meter lang en heeft 100 Leds. Na 3 uren is ook deze klus geklaard en zijn er zo'n 200 Tie-wraps gebruikt.

  Er werd uitgezocht welke draden van dit nieuwe LedSnoer voor welke Leds zijn, of te wel het bepalen van Lamp 1 t/m Lamp 4. De draden van het nieuwe LedSnoer werden aangesloten op de besturingsprint en de Arduino werd opgestart. Et voila ... wat een mooi effect, 400 vrolijk knipperende Leds.

  De laatste afwerking.

  Als laatste moet het doorvoergat van de lasdoos, waar de draden door naar buiten gaan, worden dichtgekit. Ophangen in de dennestruik en activeren, net op tijd om de kerstdagen knipperend door te komen.

  Van een afstand is aan de lijn-van-licht echt de vorm van het snoer te zien. Ook zijn de knipper-effecten spectaculairder dan van de oude twee losse snoertjes. 4 kanalen geeft immers meer mogelijkheden dan 2 x 2 kanalen (die vlak na elkaar hetzelfde patroon afspelen)..

  Op de foto's is te zien dat de oude verlichting nog in de struik hangt. Deze zijn als eerste in de struik geplaatst en de rest "ligt" er bovenop.

  En na ruim 2 weken werkt het nog steeds zoals gepland, ook de ochtend cyclus. 


  Broncode: [1: KerstLicht] [2: De Patroon Library (.CPP)] [3: De Patroon Library (.H)]

  1: De broncode van KerstLicht

  (Thu 20 December 2018) Het Hoofdprogramma "KerstLicht.Ino"

  Deze broncode heeft 244 regels met programma-code.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  107
  108
  109
  110
  111
  112
  113
  114
  115
  116
  117
  118
  119
  120
  121
  122
  123
  124
  125
  126
  127
  128
  129
  130
  131
  132
  133
  134
  135
  136
  137
  138
  139
  140
  141
  142
  143
  144
  145
  146
  147
  148
  149
  150
  151
  152
  153
  154
  155
  156
  157
  158
  159
  160
  161
  162
  163
  164
  165
  166
  167
  168
  169
  170
  171
  172
  173
  174
  175
  176
  177
  178
  179
  180
  181
  182
  183
  184
  185
  186
  187
  188
  189
  190
  191
  192
  193
  194
  195
  196
  197
  198
  199
  200
  201
  202
  203
  204
  205
  206
  207
  208
  209
  210
  211
  212
  213
  214
  215
  216
  217
  218
  219
  220
  221
  222
  223
  224
  225
  226
  227
  228
  229
  230
  231
  232
  233
  234
  235
  236
  237
  238
  239
  240
  241
  242
  243
  244
  // -----------------------------------------------------------------------------
  // KerstLicht
  //
  // A Christmas Light Controller for 4 Lamps with 2 Periods of Activity
  //
  // -----------------------------------------------------------------------------

  //--------[ Needed Include Files ] -------------------------------------------

  // Include the Lamp Patterns
  #include "e:\arduino\KerstLicht\Patterns.h"

  // Next line is needed for PROGMEM and pgm_read_byte_near-function
  #include <avr/pgmspace.h>

  //==============================================================================
  // Some Seconde Timing Values
  const long TimerInit  = 16L * 3600L; // Initialize Value for the TimerSecondes
  const long TimerTrig1 =  5L * 3600L; // Trigger 3 Value for the TimerSecondes
  const long TimerTrig2 =  9L * 3600L; // Trigger 4 Value for the TimerSecondes
  const long TimerTrig3 = 16L * 3600L; // Trigger 1 Value for the TimerSecondes
  const long TimerTrig4 = 23L * 3600L; // Trigger 2 Value for the TimerSecondes
  const long TimerStart =  0L;         // Start Value for the TimerSecondes
  const long TimerReset = 24L * 3600L; // Reset Value for the TimerSecondes ( 86'400sec/day)
  long volatile TimerSecondes    =  0L;         // Seconde Teller, which increases by Interupt (per seconde).

  // Idxxes to the patterns
  word IdxPattern        =  0; // Idx for the Pattern to show
  word IdxTimes          =  0; // Number of Times to repeat the Pattern
  word IdxStep           =  0; // Step Number in the Pattern
  // Some Lamp Output vars
  byte LampValue         =  0; // Temp Var for the Lamp Value
  const byte Lamp1       =  9; // Lamp 1
  const byte Lamp2       = 10; // Lamp 2
  const byte Lamp3       = 11; // Lamp 3
  const byte Lamp4       = 12; // Lamp 4

  // Some Led-Shift
  byte DataPin  =  2; // Data  (74HC595)
  byte ClockPin =  3; // Clock (74HC595)
  byte LatchPin  = 4; // Latch (74HC595)

  //==============================================================================
  //== Setup and Loop                                                           ==
  //==============================================================================

  void setup()
  { // Serial.begin(115200);              //////////////////////////////////////////
    // Set the Pattern Index to the begin
    IdxPattern = 0;
    IdxStep    = 0;
    // Set A1 to Input, because the signal will be used
    // to seed the Random(), for selecting a new Pattern.
    pinMode(A1, INPUT);
    randomSeed(analogRead(0));
    IdxPattern = random(0, MaxPattern);

    // Set Lamp-Pins to Output
    pinMode(Lamp1, OUTPUT);
    pinMode(Lamp2, OUTPUT);
    pinMode(Lamp3, OUTPUT);
    pinMode(Lamp4, OUTPUT);

    // Set Led-Shift to Output
    pinMode(DataPin , OUTPUT);
    pinMode(ClockPin, OUTPUT);
    pinMode(LatchPin, OUTPUT);

    // Set Activity Led to Output
    pinMode(13, OUTPUT);
    TimerSecondes = TimerInit;
    InitIrq();
  }

  void loop()
  { // Output the value of TimerSecondes
    ShiftLeds( Timer2Bcd(TimerSecondes) );
    // Check if the Lights must be active.
    if (CheckActive() != 0)
       { // Active => Do Some Lamp Stuff
         LampValue = pgm_read_byte_near( &LampPatterns[IdxPattern][IdxStep] );
         LampOutput(LampValue);
         // Increase IdxStep
         IdxStep    = IdxStep    + 1;
         if (IdxStep    == MaxStep   )
            { // If Max, Then Reset
              IdxStep    = 0;
              // Do it One more time
              IdxTimes = IdxTimes + 1;
              if ( IdxTimes == MaxTimes)
                 { // Reset Number of Times
                   IdxTimes = 0;
                   // Select the next IdxPattern
                   IdxPattern = random(0, MaxPattern);
                 }
            }
       }
    else
    { // Not Active => No Lamps, No Patterns
      LampOutput(0x00);
    }
    delay(213);

  }

  //==============================================================================
  // Some Functions to handle stuff
  //==============================================================================

  void LampOutput (byte LampOut)
  { // Do Lamp 1
    if ((LampOut & 0x01) == 0)
       { digitalWrite(Lamp1, LOW);
       }
    else
       { digitalWrite(Lamp1, HIGH);
       }
    // Do Lamp 2
    if ((LampOut & 0x02) == 0)
       { digitalWrite(Lamp2, LOW);
       }
    else
       { digitalWrite(Lamp2, HIGH);
       }
    // Do Lamp 3
    if ((LampOut & 0x04) == 0)
       { digitalWrite(Lamp3, LOW);
      }
    else
       { digitalWrite(Lamp3, HIGH);
       }
    // Do Lamp 4
    if ((LampOut & 0x08) == 0)
       { digitalWrite(Lamp4, LOW);
       }
    else
       { digitalWrite(Lamp4, HIGH);
       }
  }

  //==============================================================================

  void ShiftLeds (word value)
  { // Show Value of a word
    digitalWrite(LatchPin, LOW );  // Latch = Low, to Freeze the Value
    shiftOut    (DataPin, ClockPin, MSBFIRST, value >> 8);     // Sent the Value
    shiftOut    (DataPin, ClockPin, MSBFIRST, value & 0x00FF); // Sent the Value
    digitalWrite(LatchPin, HIGH);  // Latch = High, to Send the Value thru
  }

  //==============================================================================

  byte CheckActive ()
  { // Show if Active, or not (on pin 13)
    byte BeActive = 0;
    if (TimerSecondes < TimerTrig1)
       { // Periode 1 = Not Active
         BeActive = 0;
       }
    else if (TimerSecondes < TimerTrig2)
       { // Periode 2 = Active
         BeActive = 1;
       }
    else if (TimerSecondes < TimerTrig3)
       { // Periode 3 = Not Active
         BeActive = 0;
       }
    else if (TimerSecondes < TimerTrig4)
       { // Periode 4 = Active
         BeActive = 1;
       }
    else
       { // Periode 5 = Not Active
         BeActive = 0;
       }

    if (BeActive == 0)
       { digitalWrite(13, LOW);
       }
    else
       { digitalWrite(13, HIGH);
       }
    return BeActive;
  }

  //==============================================================================

  word Timer2Bcd (long daytime)
  { word hrs  = 0;
    word mins = 0;
    word b0 = 0;
    word b1 = 0;
    word b2 = 0;
    word b3 = 0;

    // Split Daytime into Hours and Minutes
    hrs  = daytime / 3600;
    mins = daytime % 3600;
    mins = mins / 60;
    // Convert Hours into BCD
    b0 = hrs / 10;
    b1 = hrs % 10;
    // Convert Minutes into BCD
    b2 = mins / 10;
    b3 = mins % 10;

    return ((((b0 << 4) + b1) << 4) + b2) << 4) + b3;
  }

  //==============================================================================
  //==  Interupt Init                                                           ==
  //==============================================================================

  void InitIrq()
  { // Initialize Timer1 in the Arduino
    cli();                        // Disable Interrupts
    // Timer Counter Control Registers 1A & 1B
    TCCR1A = 0;                   // Make all bits of this register to 0
    TCCR1B = 0;                   // Make all bits of this register to 0

    OCR1A = 15625 / 1;                // set Output Compare Register 1 to the desired timer count
    TCCR1B = TCCR1B | B00001000;  // turn on CTC mode (WGM12 = bit 3 - Waveform Generation Mode)
    TCCR1B = TCCR1B | B00000101;  // Set the Prescaler (CS12 CS11 CS10 = bit 2..0 - Clock Select)

    TIMSK1 = TIMSK1 | B00000010;  // set Timer Interupt MaSK 1 to compare interrupt
    // (OCIE1A = bit 1 - Output Compare match Interrupt Enable 1A)
    sei();                        // Enable Interrupts
  }

  //==============================================================================
  //==  [ The Interupt Function ]                                               ==
  //==============================================================================

  ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  // De Interrupt Service Routine
  // The main interupt-routine. Do one count ...
  { TimerSecondes = (TimerSecondes + 1L);
    if (TimerSecondes == TimerReset)
       { TimerSecondes = TimerStart;
       }
  }

  //-----------------------------------------------------------------------------


  Broncode: [1: KerstLicht] [2: De Patroon Library (.CPP)] [3: De Patroon Library (.H)]

  2: De broncode van De Patroon Library (.CPP)

  (Thu 20 December 2018) De bijbehorende "Pattern.Cpp"-file is leeg, de library bevat geen eigen functies.

  Deze broncode heeft 21 regels met programma-code.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  //------------------------------------------------------------------------------
  // KerstLicht
  //
  // The Lamp Patterns
  //------------------------------------------------------------------------------

  #ifndef PATTERNS_CPP
  #define PATTERNS_CPP

  // Include some Libraries
  //#include "Arduino.h"
  #include "Patterns.h"
  // #include "e:\arduino\KerstLicht\Patterns.h"

  //==============================================================================
  // This Library contains only array's.
  // All array's are in the Header-file.
  //==============================================================================

  #endif // PATTERNS_CPP


  Broncode: [1: KerstLicht] [2: De Patroon Library (.CPP)] [3: De Patroon Library (.H)]

  3: De broncode van De Patroon Library (.H)

  (Thu 20 December 2018) De Patroon Library "Pattern.H" bevat alle patronen van het Kerstlicht. Geen ingewikkelde berekeningen, maar een uitgebredie verzameling van eenvoudige Bit"map" patronen van 4-bits breed.

  Deze broncode heeft 53 regels met programma-code.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  //------------------------------------------------------------------------------
  // KerstLicht
  //
  // The Lamp Patterns
  //------------------------------------------------------------------------------

  #ifndef PATTERNS_H
  #define PATTERNS_H

  #include "Arduino.h"
  // Next 2 lines are needed for PROGMEM and pgm_read_byte_near-function
  #include <avr/io.h>
  #include <avr/pgmspace.h>

  //==============================================================================
  // Lamp Patterns
  //==============================================================================

  const word MaxTimes   =  8 ; // Max number of Times to repeat a Pattern
  const word MaxPattern = 24 ; // Max Number of Patterns in the Array
  const word MaxStep    = 16 ; // Max Number of Steps in a Pattern (in the Array)
  static const byte LampPatterns [MaxPattern][MaxStep] PROGMEM = // = [000..max][00..max]
               { //  0    1    2    3      4    5    6    7      8    9    A    B      C    D    E    F        Pattern
                 { 0x01,0x02,0x04,0x08 , 0x01,0x02,0x04,0x08 , 0x01,0x02,0x04,0x08 , 0x01,0x02,0x04,0x08 } , //  01
                 { 0x05,0x00,0x0A,0x00 , 0x05,0x00,0x0A,0x00 , 0x05,0x00,0x0A,0x00 , 0x05,0x00,0x0A,0x00 } , //  02
                 { 0x03,0x00,0x0C,0x00 , 0x03,0x00,0x0C,0x00 , 0x03,0x00,0x0C,0x00 , 0x03,0x00,0x0C,0x00 } , //  03
                 { 0x01,0x03,0x07,0x0F , 0x0E,0x0C,0x08,0x00 , 0x01,0x03,0x07,0x0F , 0x0E,0x0C,0x08,0x00 } , //  04
                 { 0x00,0x01,0x02,0x04 , 0x08,0x09,0x0A,0x0C , 0x09,0x03,0x05,0x09 , 0x01,0x02,0x04,0x08 } , //  05
                 { 0x09,0x03,0x06,0x0C , 0x09,0x03,0x06,0x0C , 0x09,0x03,0x06,0x0C , 0x09,0x03,0x06,0x0C } , //  06
                 { 0x0F,0x00,0x0F,0x00 , 0x0F,0x00,0x0F,0x00 , 0x0F,0x00,0x0F,0x00 , 0x0F,0x00,0x0F,0x00 } , //  07
                 { 0x05,0x0A,0x05,0x0A , 0x05,0x0A,0x05,0x0A , 0x05,0x0A,0x05,0x0A , 0x05,0x0A,0x05,0x0A } , //  08
                 { 0x03,0x0C,0x03,0x0C , 0x03,0x0C,0x03,0x0C , 0x03,0x0C,0x03,0x0C , 0x03,0x0C,0x03,0x0C } , //  09
                 { 0x0E,0x0D,0x0B,0x07 , 0x0E,0x0D,0x0B,0x07 , 0x0E,0x0D,0x0B,0x07 , 0x0E,0x0D,0x0B,0x07 } , //  10
                 { 0x00,0x0F,0x00,0x0F , 0x00,0x0F,0x00,0x0F , 0x00,0x0F,0x00,0x0F , 0x00,0x0F,0x00,0x0F } , //  11
                 { 0x00,0x0F,0x00,0x0F , 0x00,0x00,0x0F,0x0F , 0x0F,0x0F,0x0F,0x0F , 0x00,0x00,0x00,0x00 } , //  12
                 { 0x03,0x0C,0x00,0x00 , 0x0C,0x03,0x00,0x00 , 0x03,0x0C,0x00,0x00 , 0x0C,0x03,0x00,0x00 } , //  13
                 { 0x09,0x00,0x06,0x00 , 0x09,0x00,0x06,0x00 , 0x09,0x00,0x06,0x00 , 0x09,0x00,0x06,0x00 } , //  14
                 { 0x09,0x06,0x09,0x06 , 0x09,0x06,0x09,0x06 , 0x09,0x06,0x09,0x06 , 0x09,0x06,0x09,0x06 } , //  15
                 { 0x08,0x04,0x02,0x01 , 0x08,0x04,0x02,0x01 , 0x08,0x04,0x02,0x01 , 0x08,0x04,0x02,0x01 } , //  16
                 { 0x00,0x01,0x03,0x05 , 0x06,0x0A,0x0C,0x08 , 0x00,0x01,0x03,0x05 , 0x06,0x0A,0x0C,0x08 } , //  17
                 { 0x01,0x02,0x04,0x08 , 0x08,0x04,0x02,0x01 , 0x01,0x02,0x04,0x08 , 0x08,0x04,0x02,0x01 } , //  18
                 { 0x01,0x02,0x05,0x0A , 0x04,0x08,0x00,0x00 , 0x01,0x02,0x05,0x0A , 0x04,0x08,0x00,0x00 } , //  19
                 { 0x01,0x02,0x04,0x09 , 0x02,0x04,0x08,0x00 , 0x01,0x02,0x04,0x09 , 0x02,0x04,0x08,0x00 } , //  20
                 { 0x05,0x00,0x05,0x00 , 0x0A,0x00,0x0A,0x00 , 0x05,0x00,0x05,0x00 , 0x0A,0x00,0x0A,0x00 } , //  21
                 { 0x00,0x01,0x02,0x03 , 0x04,0x05,0x06,0x07 , 0x08,0x09,0x0A,0x0B , 0x0C,0x0D,0x0E,0x0F } , //  22
                 { 0x00,0x01,0x03,0x02 , 0x06,0x07,0x05,0x04 , 0x0C,0x0D,0x0F,0x0E , 0x0A,0x0B,0x09,0x08 } , //  23
                 { 0x00,0x00,0x00,0x00 , 0x0F,0x0F,0x0F,0x0F , 0x00,0x00,0x00,0x00 , 0x0F,0x0F,0x0F,0x0F }   // Last
               };

  //==============================================================================

  #endif // PATTERNS_H


  Broncode: [1: KerstLicht] [2: De Patroon Library (.CPP)] [3: De Patroon Library (.H)] 
 • Afbeeldingen

  kerstlicht_01-lichtsnoer.jpg
  1/30: kerstlicht_01-lichtsnoer.jpg.
  kerstlicht_02-lichtsnoer.jpg
  2/30: kerstlicht_02-lichtsnoer.jpg.
  kerstlicht_03-lichtsnoer.jpg
  3/30: kerstlicht_03-lichtsnoer.jpg.
  kerstlicht_04-stabilisator-schema.jpg
  4/30: kerstlicht_04-stabilisator-schema.jpg.
  kerstlicht_05-stabilisator-print.jpg
  5/30: kerstlicht_05-stabilisator-print.jpg.
  kerstlicht_06-print-gebouwd.jpg
  6/30: kerstlicht_06-print-gebouwd.jpg.
  kerstlicht_07-print-in-plastic.jpg
  7/30: kerstlicht_07-print-in-plastic.jpg.
  kerstlicht_08-aansturingen.jpg
  8/30: kerstlicht_08-aansturingen.jpg.
  kerstlicht_09-struik_in_duisternis.jpg
  9/30: kerstlicht_09-struik_in_duisternis.jpg.
  kerstlicht_10-controle-leds.jpg
  10/30: kerstlicht_10-controle-leds.jpg.
  kerstlicht_11-looplicht.jpg
  11/30: kerstlicht_11-looplicht.jpg.
  kerstlicht_12-looplicht.jpg
  12/30: kerstlicht_12-looplicht.jpg.
  kerstlicht_13-metingen.jpg
  13/30: kerstlicht_13-metingen.jpg.
  kerstlicht_14-schema.jpg
  14/30: kerstlicht_14-schema.jpg.
  kerstlicht_15-print.jpg
  15/30: kerstlicht_15-print.jpg.
  kerstlicht_16-soldeer.jpg
  16/30: kerstlicht_16-soldeer.jpg.
  kerstlicht_17-gebouwd.jpg
  17/30: kerstlicht_17-gebouwd.jpg.
  kerstlicht_18-soldeer.jpg
  18/30: kerstlicht_18-soldeer.jpg.
  kerstlicht_19-op-arduino.jpg
  19/30: kerstlicht_19-op-arduino.jpg.
  kerstlicht_20-behuizing.jpg
  20/30: kerstlicht_20-behuizing.jpg.
  kerstlicht_21-behuizing.jpg
  21/30: kerstlicht_21-behuizing.jpg.
  kerstlicht_22-vier-snoeren.jpg
  22/30: kerstlicht_22-vier-snoeren.jpg.
  kerstlicht_23-tie-wraps.jpg
  23/30: kerstlicht_23-tie-wraps.jpg.
  kerstlicht_24-tie-wraps.jpg
  24/30: kerstlicht_24-tie-wraps.jpg.
  kerstlicht_25-werkend.jpg
  25/30: kerstlicht_25-werkend.jpg.
  kerstlicht_26-werkend.jpg
  26/30: kerstlicht_26-werkend.jpg.
  kerstlicht_27-klaar.jpg
  27/30: kerstlicht_27-klaar.jpg.
  kerstlicht_28-in-struik.jpg
  28/30: kerstlicht_28-in-struik.jpg.
  kerstlicht_29-in-struik.jpg
  29/30: kerstlicht_29-in-struik.jpg.
  kerstlicht_30-in-struik.jpg
  30/30: kerstlicht_30-in-struik.jpg.

  De aansluitingen van KerstLicht

  Een 4-kanaals Looplicht voor Kerstverlichting, met 2-staps Timer.

  Arduino Uno

  Pwr USB ?
   
  ?
  aref
  gnd Gnd's (4x)
  ? d13 Activiteit Led
  ioreff d12 Lamp 4
  reset d11 Lamp 3
  +3.3v d10 Lamp 2
  +5V (voor 74HCT595) +5v d9 Lamp 1
  Gnd's (4x) gnd d8
  Gnd's (4x) gnd
  Vin d7
  d6
  a0 d5
  a1 d4 Latch (74HCT595)
  a2 d3 Clock (74HCT595)
  a3 d2 Data (74HCT595)
  a4 d1 Txd (standaard)
  a5 d0 Rxd (standaard)