Arduino Projekten

Sat 16-Jan-21
16:51:14
Mega Blink

Datum: Wed 05 November 2014
Samenvatting: Het Blink voorbeeld met een Mega (2560) Arduino


Er staan een tweetal projekten op de lijst die meer nodig hebben dan een standaard Arduino Uno aankan of ermee makkelijk te programmeren is.
  1. Het RGB Matrix Paneel - Het Midi Paneel is een beetje het maximum wat uit een Arduino Uno gehaald kan worden. Het variabelen geheugen is de bottleneck. 2k is 2k. Een Arduino Mega heeft meer geheugen en dus is het Midi Paneel programma verder uit te breiden.
  2. De ArSid - Een Sid kan met wat meer hardware (schuifregisters met 74HTC595 OF een schuifregister contructie met 74HCT373 voor 4 bits tegelijk) op een Arduino Uno worden aangesloten. Desnoods kan er een LCD-display bij en met wat CMos switches (Analoge Mux)erbij, kunnen er meerdere potmeters ingelezen worden. Ik verwacht dat deze hardware de nodige tijdvertragingen gaat opleveren. Een Arduino Mega heeft genoeg in-/ uitgangen om dit project meer comfortabel te kunnen programmeren.

Het eerste Arduino Mega projekt(je) is het standaard Blink-programma. Het LEDje op de print (op digitale uitgang 13) gaat aan en gaat weer uit.

Je moet ergens beginnen.


Broncode: [1: Mega Blink]

1: De broncode van Mega Blink

(Mon 04 November 2013) Het Blink voorbeeld met een Mega (2560) Arduino

Deze broncode heeft 21 regels met programma-code.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
/****************************************************************************
    Blink
    Turns on an LED on for a while, then off a while longer, repeatedly.

    This example code is in the public domain.
*****************************************************************************/


int led = 13;

void setup() 
{ // put your setup code here, to run once:
  pinMode (led, OUTPUT);
}

void loop() 
{ // put your main code here, to run repeatedly:
  digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay( 250);               // wait some time
  digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay( 750);               // wait more
}


Broncode: [1: Mega Blink] 

Afbeeldingen

mblink_1.jpg
1/1: mblink_1.jpg.