Arduino Projekten

Sat 16-Jan-21
15:47:14
Voorzijde aansturing voor de Mega Unit

Datum: Tue 20 January 2015
Samenvatting: De aansturing voor de voorzijde Leds en Displays en het aansluiten van de potmeters.


Na weken stilstand was het tijd om verder te bouwen. Eerst werden de 4 potmeters bedraad en wel op de standaard manier. De uitersten gaan naar de plus en de min. Elke loper krijgt zijn eigen draadje. Ook de POWER-Led is verbonden met de plus en de min van de potmeters, zodat hier geen extra kabeltje voor nodig is.

Ook de schakelaar heeft een kabeltje gekregen. Deze moeten naar de PC-voeding, naar die speciale aansluiting, waarmee de voeding aan en uit is te zetten.

De voorfront werd voorzien van Leds en deze zijn van draden voorzien. De gekozen displays (die ik nog in de bak had liggen) (Common Anode) hadden te veel verontreinigingen op de aansluitpennen. Deze kreeg in niet gesoldeerd en om de pennen goed te reinigen (schoon te krabben?) kostte meer tijd dan ik er aan wilde besteden. Er zijn nieuwe displays in bestelling. Het staat wel vast dat deze displays met de 2*8 Leds gemultiplexed gaat worden.

De grote lijn voor het schema van de aansturing heb ik al enkele maanden in mijn hoofd. Deze is eerst grof uitgewerkt, daarna zijn er enkele details uitgetest op een groot stuk breadboard (weerstand waardes).

Er is een tekening gemaakt voor de veraboard-print en deze is gebouwd. Zowel het schema als de print gaan uit van 4 rij-en Leds, terwijl er maar 2 aanwezig zijn. Wellicht is dit handig voor toekomst plannen. Het idee is wel om de Displays en Leds met dezelfde interupt aan te sturen die ook het grote Led Matrix Paneel aanstuurt. Deze gaat immers ook uit van 8 rijen.

Er is nog een handige power-Led op deze print gemonteerd, welke niet in het schema staat. Ook hebben de stukjes (grijze) flat-kabel een (soort van) print-connector gekregen. Behalve handig met testen, zijn deze connectors ook makkelijk om de losse onderdelen los te nemen bij het uitbreiden, of het repareren.

Zoals de foto aan het eind laat zien, werken alle Leds. En ze zijn aan en uit te zetten, zoals de bedoeling is (hier nog met het front zonder de derde rij Leds en zonder de displays).

Na het bouwen van de Led-aansturing is het front uitgebreid met een derde rij Leds (de middelste rij, met een lichte rand). Ook zijn de nieuw binnengekomen displays op een een stukje veraboard gesoldeerd. Elke aansluiting is met behulp van losse aders flatcable aan elkaar gesoldeerd. Een enkele kortsluiting van het solderen is eruit gehaald en de displays zijn verbonden met de 3 rijën Leds. Met de Arduino Uno in de experimenteer-behuizing zijn de Leds en displays (nogmaals) getest op hun goede werking.

Wat nu nog ontbreekt is een mooi rood venstertje voor de displays om de contrast te verhogen. En als toekomstige uitbreiding kan er nog een vierde rij Leds komen. De Led-aansturing is er tenslotte al op voorbereid. 

Afbeeldingen

paneel02_front_01.jpg
1/10: paneel02_front_01.jpg.
paneel02_front_02.jpg
2/10: paneel02_front_02.jpg.
paneel02_front_03.jpg
3/10: paneel02_front_03.jpg.
paneel02_front_04.jpg
4/10: paneel02_front_04.jpg.
paneel02_front_05.jpg
5/10: paneel02_front_05.jpg.
paneel02_front_06.jpg
6/10: paneel02_front_06.jpg.
paneel02_front_07.jpg
7/10: paneel02_front_07.jpg.
paneel02_front_08.jpg
8/10: paneel02_front_08.jpg.
paneel02_front_09.jpg
9/10: paneel02_front_09.jpg.
paneel02_front_10.jpg
10/10: paneel02_front_10.jpg.